I will love you forever and ever

Nová krv 3

21. ledna 2008 v 21:50 |  Cudzie FF
Itachi se zjevil nedaleko Naruta, který měl zrovna v práci dva ninjy ze Zvuku.
,,Neříkal....neříkal jsi, že to bude už dneska!'' vyčetl mu udýchaně.
,,Promiň Naruto, já to taky netušil.'' Itachi srazil k zemi jednoho mladíka, který bojoval s příliš velkou vervou, která ho stála život. Přehlédl bojiště a pár metrů od něj spatřil Peina a Kakuzu. Takže splnili své slovo, pomyslel si potěšeně a zlikvidoval dalšího moc aktivního týpka. Tento boj mu připomněl jejich útok na Konohu před lety. Tehdy tu bojoval se Sakurou....ne! Zatřepal hlavou aby odehnal zlé vzpomínky a vtáhl pár ninjů do genjutsu.
Chvíli je mučil ale pak si přestal hrát a zabil je. Zatím byl spokojený. Neztratil mnoho chakry a zabil už dost nepřátel.
,,Itachi co se to děje?!'' ozvalo se za ním a on se strnule otočil. Zády k němu bojovala Sakura a jen tak přes rameno na něj pořvávala.
,,Sa..Sakuro! Co tu sakra děláš! Řekl jsem ti že máš s Minou utéct!'' řval vztekle.
,,Mina je v bezpečí u Ayame. Já chtěla bojovat! Hele není tamhle Orochimaru?'' zeptala se a ukázala někam za Itachiho.
Otočil se a spatřil slizouna na obrovském hadovi, jak prováděl destruktivní činnost na listových ninjích.
,,Jo..to je on. On se totiž vrátil.''
Sakura už neodpověděla. V tu chvíli se totiž přiřítil Sasuke a seřval jí podobným způsobem jako Itachi. Sasuke byl seznámen se situací, takže se nad Itachiho přítomností nijak nepozastavoval.
Dál tedy svorně bojovali, protože přesvědčit Sakuru, aby udělala něco, co sama nechce, byl nadlidský úkol.
Najednou Itachi zjistil že se až moc přiblížili k Orochimarovi. Ten nelenil a okamžitě zaútočil na Sasukeho, na kterého byl ještě pořád naštvaný kvůli jeho zběhnutí zpět do Konohy.
Itachi zlikvidoval pár dalších Zvučných ninjů a pak zkontroloval jak na tom jsou. Sakura se velice úspěšně potýkala s dvěmi cizími kunoichi a Sasuke na tom také nebyl špatně. Orochimaru byl dokonce nucen odvolat svého hada, protože mu ho Sasuke třikrát za sebou zničil.
,,Sakra!!'' zařval Orochimaru vztekle. ,,Znáš mé techniky! Budu muset vymyslet jinou strategii...'' zamyslel se a pak se mu nad hlavou rozsvítila žárovka.
,,Co chceš dělat?!'' zaječel Sasuke.
Orochimaru místo odpovědi popadl Sakuru, která právě skončila boj, a přiložil jí na srdce hrot svého meče, který si právě vytáhl z krku.
,,Přesně tohle chci udělat.'' zasmál se podle.
,,Ne!! to ne!!'' zařvali Itachi se Sasukem unisono a Orochimaru se opět jen usmál.
Poté vše probíhalo jako ve zpomaleném záběru. Orochimaru se napřáhl a jeho meč pomalu projel Sakuřiným srdcem. Od úst se jí spustil tenký pramínek krve, ale ona ani nehlesla. Pomalu se sesunula k zemi a zůstala bez hnutí ležet.
,,Ne...'' vydechl tiše Itachi. ,,Nééé!!!'' zařval a rozeběhl se proti Orochimarovi. Ten se ušklíbl a vznesl se do vzduchu opět na hlavě svého hada.
,,Zabiju tě!! Vrať se ty zbabělče!!'' ječel na něj vztekle a v koutcích očí se mu leskly slzy.
,,Dnes ne.'' opáčil mu Orochimaru a dal svým zbylým ninjům povel k ústupu.
,,Sakra vrať se!!!!!'' ječel zoufale a bezcílně za ním házel kunaie. Jenže Orochimaru byl už dávno ten tam.
Sasuke přiklekl k Sakuře a otočil ji na záda. Necítil žádný tep.
,,Ne..'' vzlykl a přitiskl ji k sobě. Itachi se k nim také sesunul a složil hlavu do dlaní.
,,Ani jeden...ani jeden jsme nedokázali ji ochránit....Já jsem ji nedokázal ochránit...''
Náhle jeho pohled ztvrdl.
,,Sakuru jsem neochránil ale s Minou tuto chybu už neudělám.''
,,Ty se o Minu vůbec nemusíš starat! Nemáš s ní nic společného.'' odsekl mu vztekle Sasuke.
,,Naopak. Mám s ní společného víc než si myslíš:..je to moje dcera.''
Sasukemu tím naprosto vyrazil dech.
,,Co...co to sakra meleš?'' vyjel na něj. ,,Mina je moje dítě!''
,,Mýlíš se Sasuke. Sakura už byla těhotná se mnou, když si tě brala. Copak tě nenapadlo si to někdy spočítat?''
,,Proč bych si měl něco počítat. Mina je moje a konec!''
,,Sasuke. Mina půjde se mnou. Sám moc dobře víš, že tentokrát mám pravdu já.'' odvětil Itachi klidně a postavil se. Sasuke ho napodobil a vzal Sakuřino tělo do náručí.
,,Ani se neopovažuj Minu unést. Nedal bych ti pokoj dokud bych tě nenašel a nezabil.'' procedil výhrůžně mezi zuby a namířil si to k nemocnici. Itachi se za ním díval a pak zamířil k Ayaminu domku.
Itachi stál osamoceně u Sakuřina hrobu a loučil se. Loučil se se svou životní láskou, ale už nebrečel. Styděl se za sebe, ale už byl tak otupělý, že ho smutek zžíral jen zevnitř. Stál tam po celý hodinový obřad, díval se na Narutův projev, na Sasukeho nezvladatelný příval slz a sám trpěl mlčky. Uvnitř. Pod pláštěm se mu choulila jeho dcera a tiše oddechovala. Díky Bohu, pomyslel si, že si to neuvědomuje. Až vyroste, tak si na svou matku bude pamatovat jen matně.
Naposled pohladil chladný kámen, a s hlubokým povzdechem se obrátil k bráně Konohy. Svojí účast na pohřbu si musel u Peina vyhádat. Nechtěli mu to dovolit. Jediná Konan ho chápala. Jediná ona věděla, jak moc Sakuru miloval. A proto se za něj přimlouvala. Ovšem ani ona nevěděla o velkém překvapení, které pro ně chystal.
Ovšem před branou čekalo malé překvapení zase na něj.
,,Okamžitě mi dej Minu!'' zařval Sasuke.
,,Ne.'' odmítl klidně Itachi a prosmýkl se kolem Sasukeho. Ten vzteky vylítl jak čertík z krabičky a tasil svojí katanu.
Itachi se na něj zadíval.
,,Chceš jí snad zabít?'' otázal se nevinně a poodkryl plášť čímž odhalil rozespale mžourající Minu.
Sasuke se zarazil.Najednou celý zjihl.
,,Itachi..prosím nech mi jí tady. Já bez ní nemůžu být. Celý rok jsem se o ní staral jako o vlastní...''
,,Takže jsi už ochotný věřit tomu, že to není tvoje dcera?''
,,...Ano.'' přiznal Sasuke.
,,To je dobře. Jenže jde se mnou. Slíbil jsem že jí ochráním, a také to udělám!'' prohlásil pevně Itachi.
,,Sbohem Sasuke. Nebo radši...Na shledanou.'' Itachi si nasadil slamák a vydal se po prašné cestě směrem k lesu. V minutě byl fuč.
,,Na shledanou.'' zašeptal Sasuke a zamířil domů.
,,Kde jsi byl tak dlouho?!'' zavrčel temně Pein a netrpělivě praskal klouby.
,,Na pohřbu.'' odvětil krátce Itachi.
,,Peine....nech ho být.'' okřikla Peina Konan a pak se se zájmem podívala na Itachiho.
,,Prosímtě...kde jsi tak přibral?'' zeptala se pobaveně.
Itachi se usmál a pomalu rozepnul plášť. Pein vyjekl.
,,Itachi ty si ze mě střílíš že jo?'' vztekal se Pein. ,,Nemůžeme s sebou tahat malé dítě!''
,,Peine je to moje dcera!'' nedal se Itachi. ,,Půjde s námi!... Se mnou!''
,,Jak se jmenuje?'' zajímalo Konan.
,,Mina.''
,,No ťu ťu ťu, ty si ale roztomilá...Peine no tak. Ať ji Itachi vezme s námi. Bude z ní malá Akatsuki. Teď potřebujeme nové členy....Peineeee..'' zaprosila Konan a udělala na něj smutné oči.
,,No tak jo..'' odsekl zamračeně a na Itachiho se ani nepodíval. ,,Může s námi. Ale máš za ní plnou zodpovědnost Itachi.''
,,Fajn.''
O deset let později
,,Strýčku Deidaroooooo!!!'' ječelo malé děvče a vesele skákalo z kamene na kámen. Černý plášť s červenými mráčky za ní povlával a její černé oči pozorně zkoumaly okolí.
Najednou se nad ní objevil tmavý stín. Veliký bílý pták se snesl těsně nad ní a vysoký blonďák jí popadl pod rameny a vysadil před něj.
,,Strýčku Deidaro! Mam tě!'' namířila na něj kunaiem a Deidara zvedl ruku, na znamení toho že se vzdává. Zasmál se.
,,Jo dostala jsi mě. Ale musíme si pospíšit. Táta tě už hledá a vypadá dost naštvaně.''
,,Ale to on vždycky. Já ho zpracuju neboj.'' uchichtla se dívka a usadila se trochu pohodlněji.
Doletěli ke strmé skále. Deidara napřáhl ruku a prsten na jeho ruce zazářil. Kus kamenné stěny se odvalil a oni vlétli dovnitř.
,,Mino!! Kde jsi sakra lítala?!'' řval naštvaně Itachi a přidusal k ní jako rozzuřený býk.
Před Minou se objevila Konan.
,,Itachi nech ji být. Já jsem jí poslala, aby si hrála venku.'' hájila ji.
,,Tak snad má taky svojí hlavu ne? A tou musí občas myslet!'' zuřil dál Itachi. Mina před něj předstoupila a udělala na něj psí oči. V Itachim hrklo....takové uměla jen Sakura.....
Mina najednou zavřeštěla, vytáhla pár svých malých, nepříliš ostrých shurikenů a vrhla je po něm.Vzápětí už letěla vzduchem a předvedla pár svých taijutsu chvatů. Itachi se usmál, vykryl její kopy a pevně jí chytil do náruče. I když se zmítala, nepustil ji.
V tom se u skupinky objevil Pein. Mina se okamžitě Itachimu vykroutila a běžela se s ním poprat. Během těch deseti let se z toho stal jejich rituál.
Dnes však Pein neměl na souboj náladu. Chytil Minu za obě ruce, postavil ji stranou, pohladil po vlasech a zamířil k Itachimu.
,,Mluvil jsem s Narutem. Souhlasí.'' řekl bez jakéhokoliv úvodu.
,,Sakra Peine. O tomhle jsme už diskutovali několikrát, a já to nechci. Zvládnu jí trénovat sám.'' pronesl Itachi.
,,Hele o co se jedná?'' nechápal Deidara.
,,Pein chce Minu poslat do Listové, aby si tam udělala chunninské zkoušky.'' vysvětlila mu Konan.
Itachi s Peinem se vraždili pohledem.
,,Já jí nikam nepošlu. Vytrénuju jí sám..'' zavrčel znovu Itachi.
,,Itachi, Orochimaru o sobě dal zase vědět. Začíná nám zase období putování, různých bojů...přece jí do toho nechceš zatahovat. V Konoze bude v bezpečí, bude trénovat s jedním týmem a stane se z ní chunnin. Kdyby teď zůstala s námi, tak by se jí něco mohlo stát. A to přece nechceš ne?'' ryl do něj dál Pein.
Itachi věděl, že to co říká, dává smysl. Nakonec, ač nerad, tak kývl.
,,Dobře, ale odvedu jí tam sám.'' řekl důrazně a nikdo nic nenamítal.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama