I will love you forever and ever

Nová krv 10

23. ledna 2008 v 18:51 |  Cudzie FF
Vřítila se do boje jako hurikán a začala nesmírnou rychlostí likvidovat jednoho nepřátelského ninju za druhým. Jenže Listových bylo stále ještě míň než Zvučných a Kamenných. Nechápala to. Přece se za čtyři roky její nepřítomnosti nemohl počet bojeschopných ninjů takhle snížit....
Vrazila do někoho zády. Prudce se otočila a napřáhla ruku se svou katanou. Jenže hned jí zase sklonila. Stála tváří tvář Narutovi, který prudce oddechoval a měl lehce poškrábaný obličej.
,,Hokage-sama!'' vykřikla a při té příležitosti zapíchla jednoho ninju, který chtěl na Naruta podle zaútočit zezadu.
,,Mino? Konečně jste dorazili....''
,,Kde jsou všichni? Všichni ninjové?!'' ptala se a rozhodila pár shurikenů.
,,No...hodně jich je na misích...a...'' Naruto se zarazil. ,,Mino! Pamatuješ si kde bydlí Yoshi?!'' vyjekl najednou až nadskočila. Zlomila vaz jednomu docela mladému bojovníkovi a přikývla.
,,Tak pro něj běž! Nejspíš ani neví, že se tady bojuje.'' nařídil jí a znovu se vnořil do chumlů ninjů.
Mina se kolem sebe ještě párkrát ohnala katanou a vyskočila na střechy. Šílenou rychlostí e rozeběhla na druhý konec vesnice, směrem od brány. Ani by se nedivila, kdyby Yoshi neměl o ničem páru, bydlel opravdu daleko od brány, na samotě, kde byl dobře odříznut od dění ve vesnici.
Čím víc se blížila, tím víc se jí žaludek stahoval nervozitou. Neviděla ho tak dlouho....
Tiše a měkce jako kočka doskočila před dřevěné dveře a pořádně na ně zabušila, div je nevyvrátila. Ozvaly se lehké kroky...klika se pohnula, a ve dveřích stála štíhlá modrovlasá dívka.
,,Tamiko?!'' vyvalila Mina překvapeně oči.
Za Tamikou se objevil vysoký, svalnatý mladík s hnědými vlasy a hlubokýma čokoládovýma očima....
,,Yoshi..'' vydechla a najednou pocítila obrovské zklamání..Oba dva vypadali, že právě vylezli z postele. Yoshi a Tamika....měl jí přece rád, jak říkal Sasuke....
,,Jsi to ty Mino?! Ty ses vrátila?!'' ptal se překvapeně a drbal se v rozcuchaných vlasech.
,,Yoshi! Tamiko! Orochimaru napadl Konohu! Rychle pojďte k bráně!'' vychrlila se ze sebe Mina.
,,C..co?'' vyjekla nechápavě Tamika, ale Yoshi se na nic neptal, zmizel uvnitř v domě a za minutu byl zpět oblečený a v plné zbroji. Tamika se oproti němu nestačila ani vzpamatovat.
,,Pak tam přijď!'' křikl na ní, popadl Minu za ruku a společně vyskočili na střechy.
,,Jak dlouho už tu jsou? Kolik jich je? Máme velké ztráty?!''
,,Je jich hodně Yoshi, a Listových ninjů je moc málo. Nevím jestli to Konoha zvládne.'' odvětila Mina a zadívala se na něj. Potichu ucedil nějakou nadávku a upřel pohled k bráně.
,,Yoshi?'' pípla.
,,Hm?''
,,Ty..ty s ní chodíš?''
,,Jo.'' odpověděl stroze, aniž by se na Minu zadíval.
,,Dobře.'' řekla tiše.
Náhle se zastavil uprostřed pohybu, popadl Minu za ruku. Nečekala to a padla na Yoshiho.
,,Mino! Nic není dobře. Mám Tamiku rád, ale...Kdybys neodešla, tak...'' nemohl najít správná slova k dokončení věty.
,,Tak?'' pobízela ho.
,,Á to je jedno! Pokračujeme!'' odvrátil se od ní a znovu se rozeběhl. Beze slova ho následovala.
Jakmile uviděl tu hrůzu, v očích se mu objevil Byakugan. S ledovým klidem seskočil ze střechy, vmísil se do davu a začal zneškodňovat nepřátele svými Hyuuga technikami.
Mina se ho chystala napodobit, když se za ní ozval chladný hluboký hlas.
,,Mina Uchiha....od našeho posledního setkání si pěkně vyrostla..'' Mina se otočila a spatřila za sebou černovlasého muže. Cítila se divně, když hleděla do jeho nebezpečně modrých očí...
,,Hiroki?''
,,Ano.'' odpověděl a sepjal ruce. Chystal se dělat pečetě.
,,Ale...proč stojíš tady? Proč nebojuješ dole? Vždyť Konoha nemá dostatek ninjů a ty si tady válíš šunky!'' rozkřikla se.
,,Ale já se chystám bojovat...s tebou.''
,,Eh...ale proč? Já vím, jsem z Akatsuki, ale jsem na straně Konohy.'' vysvětlovala mu překotně a nespokojeně sledovala jeho podlý úšklebek.
,,Ale to já přece vím...Jenže já na její straně nejsem.''
,,Cože?!!''
,,Jo. Přidal jsem se k Orochimarovi. Byla škoda plýtvat mými úžasnými schopnostmi v téhle ztracené vesnici. Orochimaru mi nabídl možnosti, o kterých se mi ani nesnilo.'' usmál se a pokračoval v pečetích. Mina zavrtěla hlavou nad jeho namyšleností, ale to už se Hiroki začal vypařovat.
Za chvíli byl úplně pryč. Neklidně se rozhlížela kolem sebe a odhadovala, odkud přijde první úder.V příští vteřině ležela na zemi a rozdýchávala ránu do hrudníku. Těsně nad ní se objevila ruka, jakoby stvořená z vody a začala jí škrtit. Pomalu jí docházel kyslík....zatmívalo se jí před očima....
Najednou ruka zmrzla a rozpadla se na tisíc kousíčků. Mina se se sípáním snažila popadnout dech a držela se za bolavý krk. Dvě silné ruce jí popadly a vytáhly na nohy. Zvedla hlavu a dívala se přímo do povědomých šedivých očí...
,,Kine?'' zachraplala a blonďák přikývl na souhlas.
,,Běž pomoct dolů. Já si s ním už poradím.'' nakázal jí a obrátil se k vodou tvořené postavě.
,,Ale-'' snažila se protestovat.
,,Sakra Mino! Znám jeho techniky líp než ty a taky se jim dokážu lépe postavit! Tak běž a nekecej!'' zařval na ní a zmrazil nohu, která se ho chystala nakopnout.
Mina, když to viděla, přikývla a seskočila ze střechy.
Párkrát se rozmáchla katanou, ulehčila několika ninjům od hlav a podobných nepotřebných maličkostí a pak se rozhlédla. To, co spatřila, jí vyrazilo dech.
Itachi stál spolu s Orochimarem na hlavě jeho hada a bojovali. A pěkně natvrdo..používali taijutsu. Mina se k nim rozběhla a se strachem je sledovala. Těšilo ji, že její otec mě evidentně navrch a Orochimaru od něj schytával velice bolestivé údery, nicméně věděla, že Orochimaru je podrazák a že se situace každou chvíli může zvrtnout.
Nejspíš to přivolala.
Itachi zrovna Orochimara srazil k zemi a usmažil ho svým ohnivým jutsu. Had rázem zmizel a Itachi i s tělem dopadli na tvrdou zem. Mina se usmála a běžela přímo ke svému otci. Ten úsměv opětoval, ovšem nevšiml si, že se mrtvé tělo pomalu proměňuje v bahno a vsakuje se do země. Vzápětí na něj zezadu zaútočili tři Orochimarovi klony. Mina přidala na rychlosti a běžela otci pomoct.
Něco ji popadlo kolem pasu, vyzvedlo do vzduchu a bolestivě sešněrovalo. Mina se podívala co to je a málem se pozvracela. Byl to jazyk. V zajetí ji držel další Orochimarův klon, zatímco pravý Orochimaru se plížil zezadu k zaměstnanému Itachimu, a z pusy soukal svůj meč.
,,Tatíí!!'' zařvala Mina ale to už meč projel Itachiho tělem a všude se rozstříkla krev.
Itachi se udiveně podíval na hrot čnějící z jeho břicha, jako by nechápal kde se tam vzal. Vteřinu na to se sesunul k zemi a vydechl.
,,Neeeeeeeeeeee!!!'' zaječela Mina a oči se jí zalily slzami. ,,Nee!! Tatíí!!'' Usedavě plakala.
Jenže se nemohla ani hnout, protože klon jí držel opravdu pevně. Jen s sebou zmítala a pořád kvílela.
Orochimaru zatím s úsměvem vyvolal svého hada a svým ninjům dal povel k ústupu.
,,Zase utíkáš!! Zbabělče!! Zůstaň a bojuj!! Já tě zabiju! Zabiju tě!!'' ječela Mina a bez přestání s sebou mrskala.
,,Neboj se holčičko...ještě se setkáme. Ty svého otce přijdeš pomstít. Vím to. Ale musíš si mě najít. Zatím sbohem.'' rozloučil se s úšklebkem, oblízl se a vzápětí byl pryč. Klony vybuchly a Mina těžce dopadla do prachu cesty. Hned se zvedla a běžela k Itachiho tělu. Ještě byl naživu.
,,Tati...ne...já vím že to přežiješ...vím to...Sakra kde je nějaký lékařský ninja?!!'' zařvala do davu ale všichni vrtěli hlavou.
,,Od smrti Tsunade a Sakury tu jsou už jen obyčejní lékařští ninjové, ale jsem si stoprocentně jistá, že tohle zranění nevyléčí.'' odpověděla jí hnědovlasá žena s Byakuganem. Mině vytryskla další várka slz a naklonila se nad Itachiho.
,,Tati...'' vydechla a on zakašlal. Koutkem úst mu vytékal pramínek krve.
,,Mino...zabij ho! Zabij toho parchanta! Pomstíš tím i svou matku!'' znovu se namáhavě nadechl.
Mina přikývla a vzlykla.
,,Tatí...''
,,Holčičko moje...mám tě rád....a vždycky budu....'' jeho hlas byl stále tišší a tišší až zanikl úplně. Ruka, která svírala tu její, pomalu ochabla a sklouzla na zem.
Minin bolestný výkřik se rozlehl celou vesnicí a donutil všechny smutně sklopit hlavy. V jejích očích se objevil šílený pohled. Vyskočila a vyřítila se z Konohy ven. Yoshi, který stál vedle Tamiky, pochopil, co chce udělat a rozběhl se za ní.
Pomalu jí už docházely síly, ale stále běžela dál jak nejrychleji mohla. Chtěla dostihnout Orochimara a zabít ho. Ještě dnes! V očích jí znovu zářil Sharingan a ona co chvíli utírala slzy, tiše stékající po jejích tvářích.
Yoshi ji dohnal asi dva kilometry od vesnice. Popadnul jí za ruku a strhnul jí k sobě.
,,Ne! Nech mě být! Pusť mě!'' zmítala se a snažila se mu vykroutit. Ale on ji držel pevně.
,,Zbláznila si se!! Já vím, že s ním chceš bojovat, ale teď jsi skoro bez chakry! Zabil by tě!''
,,To není pravda! Nech mě být! Nenávidím tě! Nech mě!'' ječela Mina jako smyslu zbavená a stále s sebou házela.
,,Nenávidíš?'' zeptal se Yoshi a stiskl jí ještě víc.
,,Au to bolí!! Jo! Nenávidím! Jsi teď s NÍ a ještě mi bráníš v pomstě!!'' Mina s sebou přestala škubat a znovu se rozplakala. Yoshi nechápal tu bleskovou změnu nálad ale udělal něco, co mu v té chvíli připadalo naprosto správné.
Sehnul se k Mině a políbil jí.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama